Hướng dẫn xem phim HD:

- Theo mặc định, khi play sẽ theo chuẩn SD 360p để phù hợp với tốc độ đường truyền trung bình.
- Muốn xem chuẩn HD 720p hoặc 1080p sau khi play các bạn hãy nhấp chuột vào 360p và chọn chất lượng phim để xem.